شهاب سلامیبایگانی‌ها کتاب مدیریت و موفقیت ساخت ژاپن - شهاب سلامی

برچسب: کتاب مدیریت و موفقیت ساخت ژاپن

رشد ژاپن، تلاش آگاهانه یا معجزه؟ معرفی کتاب ساخت ژاپن

اگر بخواهم در نوشتن از فردوسی بزرگ الگو بگیرم، باید حرف آخر را در همین ابتدا بگویم. معجزه نبوده است، بلکه مدیریت آگاهانه افراد بود که توانست ژاپن را از پایین‌ترین سطح اقتصادی دنیا به سومین اقتصاد دنیا تبدیل کند. رتبه بندی کشورها از نظر تولید ناخالصی داخلی gdp. منبع تصویر کتاب ساخت ژاپن، یادنامه بنیانگذار سونی، آکیو موریتا این…

  • خانه
  • کتاب مدیریت و موفقیت ساخت ژاپن