شهاب سلامیدرباره من - شهاب سلامی

به وب‌لاگ شهاب سلامی، یک کاوشکر دنیای کسب‌کارهای اینترنتی با طعم نرم‌افزار، خوش آمدید!

از ارشد نرم‌افزار انصراف دادم و از یادگیری در مسیر نرم‌افزار نه، من بنیاگذار اپلیکیشن‌های کاربردی هستم که از کسب‌کار هیا کوچیک تا والدین ها کمک میکنم و مجموعا ماهانه ۱۰۰ هزار نفر از این کره خاکی (البته که فارسی زبان) در حال استفاده کردن از این اپ ها هستند.
در این وبلاگ قصد دارم دانش و تجربه نه‌چندان خودمو را با شما به اشتراک بگذارم تا با این واسطه دانش و تجربه بیشتری از مخاطبین وبلاگ جذب کنم و در نهایت با همکاران و همراهان خود بیشتر آشنا شوم.

بیا یک گپ بزیم :
گوگل(جی‌میل) : Shab[….]salami
تلکرام :‌ @JavaCoder
اینستاگرام‌:‌ ShahabDev

میز کار شهاب سلامی
میز فرمانروایی دهکده افکارم

این بخش (درباره من) قول می دهم که همیشه در حال تغییر و رشد کردن باشد و بماند.

وی