شهاب سلامیبایگانی‌ها زمان مناسب عمل چشم - شهاب سلامی

برچسب: زمان مناسب عمل چشم

لیزیک مناسب برنامه نویسان است یا خیر

من از اول دبستان تا آخر دانشگاه و سپس در خدمت سربازی با عینک گذراندم و تصمیم گرفتم که عمل حذف عینک به روش فمتولیزیک را انجام دهم تا برای همیشه از وابسته بودن به عینک این عصای روی پیشانی را حذف کنم. آیا شما واجد شرایط انجام جراحی اصلاح بینایی هستید یا خیر؟ گام اول این است که تعیین…