شهاب سلامیبایگانی‌ها نیازمندی های غیرکارکردی نرم افزار - شهاب سلامی

برچسب: نیازمندی های غیرکارکردی نرم افزار

سند نیازمندیهای نرم افزار چیست؟ چه مواردی باید در سند نیازمندی های نرم افزار گنجانده شود؟

با استفاده از نقشه گوگل می‌توانید، بهترین مسیر رسیدن به مقصد خود در یک کشور و یا شهر جدید پیدا کنید. به همین ترتیب، در تولید نرم افزار ، بعید است که بدون اسناد نیازمندیهای نرم افزاری، محصول مناسبی و مطابق با نیاز بسازید. مستند کردن نیاز ها باعث می‌شود که اعضای تیم چه طراح چه سهامداران، در یک خط…

  • خانه
  • نیازمندی های غیرکارکردی نرم افزار