شهاب سلامیبایگانی‌ها مشکلات زندگی - شهاب سلامی

برچسب: مشکلات زندگی

اگر بهشت همانطور که می‌گویند باشد، اجازه دهید خودکشی کنم!

"این پست یک نظر شخصی است می‌تواند از بنیان اشتباه باشد" در ادامه قصد جسارت به هیچ دینی ندارم، فقط خودم را در آن شرایط تصور می‌کنم و کمی نگران شرایط خودم هستم تصویری که از بهشت برای ما ترسیم شده، چیست؟ چند نمونه باهم بررسی کنیم! با اولویت بندی نظر شخصی خودم دیگر نیاز به کار کردن نیست :|غذا…