شهاب سلامیبایگانی‌ها شیوه نگارش مستندات فنی پروژه نرم افزاری - شهاب سلامی

برچسب: شیوه نگارش مستندات فنی پروژه نرم افزاری

سند نیازمندیهای نرم افزار چیست؟ چه مواردی باید در سند نیازمندی های نرم افزار گنجانده شود؟

با استفاده از نقشه گوگل می‌توانید، بهترین مسیر رسیدن به مقصد خود در یک کشور و یا شهر جدید پیدا کنید. به همین ترتیب، در تولید نرم افزار ، بعید است که بدون اسناد نیازمندیهای نرم افزاری، محصول مناسبی و مطابق با نیاز بسازید. مستند کردن نیاز ها باعث می‌شود که اعضای تیم چه طراح چه سهامداران، در یک خط…

  • خانه
  • شیوه نگارش مستندات فنی پروژه نرم افزاری