شهاب سلامیبایگانی‌ها سرباز مرزبانی - شهاب سلامی

برچسب: سرباز مرزبانی

سربازی مرزبانی در یگان خدمتی

پس از اینکه دوره آموزشی سربازی تمام شود با دریافت یک برگ امریه سربازی، به قسمت های مختلف تقسیم می‌شوند تا با پذیرش یک مسئولیت، ادامه خدمت خود را به پایان برسانند. سربازان مرزبانی در یکی از قسمت‌های زیر در استان‌های مرزی تقسیم می‌شوند که هر کدام قسمت‌ها و بخش‌های مختلف خود را دارد. ستاد مرزبانی استان هنگ مرزیگروهان مرزیگروهان…